Henter indhold...
AlderForældre til psykisk sårbare børn

Selvhjælp Herning


Er du forælder til et barn med psykisk sårbarhed?

Føler du dig magtesløs og alene med dine frustrationer?
Oplever du, at andre kan have svært ved at forstå din situation?
Har du lyst til at dele dine tanker og erfaringer med andre i samme situation?
Så kan en gruppe for forældre til psykisk sårbare være noget for dig.

Man kan som pårørende til et menneske med psykiske problemer blive kastet ud i situationer der er svære at håndtere. Det er svært at vide hvordan man hjælper og støtter bedst. Bekymringer, frustrationer og magtesløshed kan blive en del af livet for pårørende.

Du kan deltage uanset alderen på dit barn.

I selvhjælpsgruppen vil du møde andre forældre, som står i samme situation, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for hinanden. I kan give hinanden støtte og hjælpes ad med at tackle udfordringerne.

På møderne udveksler I erfaringer og taler om problemstillinger som for eksempel: 

Andre kan ikke se der er ‘noget i vejen’ – men du/ I kan.
Hvordan får man den bedste hjælp fra behandlersystemet?
Kan bekymring og hjælp fra de pårørendes side blive ‘for meget’?
Skal man nogen gange sige fra og i så fald hvordan?
Hvordan støtter man den psykisk syge bedst?
Hvordan kan man leve sit eget liv godt – på trods af omstændighederne?
Gruppen bygger på gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed.

Alle har tavshedspligt.

Gruppen understøttes af en frivillig.


Tilbuddet er til dig, som...

er forældre til psykisk sårbare børn.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Herning Kommune administreres af Frivilligcenter Herning

Frivilligcenter Herning Herning Kommune
Top