Henter indhold...
AlderPårørende til hjerneskadede

Selvhjælp Herning


Er du pårørende til en senhjerneskadet?
Oplever du forandringer i hverdagen?
Oplever du, at andre har svært ved at forstå din/jeres situation?
Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation?
Så kan selvhjælpsgruppen ”Pårørende til sen-hjerneskadet” være noget for dig.

Når et familiemedlem bliver senhjerneskadet, ændres livet radikalt for hele familien, og det kan være svært både for familien selv og dens omgivelser at forstå og tackle den nye livssituation.

I selvhjælpsgruppen vil du møde andre, der står med de samme udfordringer, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation. I gruppen hjælpes I ad med at tackle udfordringerne og støtte hinanden i at lære at mestre et liv som pårørende til en senhjerneskadet.

På møderne udveksler I erfaringer og snakker om problemstillinger som f.eks.:

Hvordan får familien et godt liv med de nye begrænsninger?
Hvordan opleves omverdenens reaktioner?
Hvordan bliver økonomien fremover?
Hvordan sikres et ligeværdigt forhold i familien?
Hvordan lever man sit eget liv godt – på trods af omstændighederne?
Gruppen bygger på gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed.

Alle har tavshedspligt.

Gruppen understøttes af 1-2 frivillige.


Tilbuddet er til dig, som...

er over 18 år og er pårørende til en person med senhjerneskade.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Herning Kommune administreres af Frivilligcenter Herning

Frivilligcenter Herning Herning Kommune
Top